ΑΛΦΡΕΝΤ ΚΟΝΟΜΗ


Επενδύσεις Δαπέδων
και Τοίχων
Κατασκευή και Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών


Μονόλια Φωκάτα Λακήθρα, 28100,
Αργοστόλι Κεφαλονιάς
6978264841
info@konomi.gr